Get Adobe Flash player

Kalkulacja kosztów produkcji źrebiąt rzeźnych

Szczepan Chrzanowski

Do produkcji młodego żywca najlepiej nadają się konie zimnokrwiste ze względu na szybkie tempo wzrostu i dobre wykorzystanie paszy. Uzyskiwaną masę ciała źrebiąt w zależności od ich wieku i stosowanego systemu utrzymania zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Masa ciała i przyrosty źrebiąt zimnokrwistych

W wieku powyżej 18 miesięcy wyraźnie zmniejsza się tempo wzrostu. Dzienne przyrosty w przedziale wiekowym od 1,5 roku 2,5 lat wynoszą średnio od 300 do 400 g. Duże tempo wzrostu i atrakcyjne ceny sprzedaży młodego żywca końskiego mogą sugerować wysoką opłacalność tej produkcji. Czy tak jest rzeczywiście? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono kalkulację kosztów produkcji źrebiąt rzeźnych w cenach z grudnia 2005 r.

W skład wydatków bezpośrednich na hodowlę i utrzymanie koni wchodzą koszty: remontu stada podstawowego, produkcji i zakupu pasz, zakupu dodatków mineralnych i witaminowych, krycia klaczy, profilaktyki i leczenia, podkuwania i rozczyszczania kopyt, transportu oraz opłat zootechnicznych i zakupu sprzętu.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage