Connect with us

Redaguje zespół

Redaktor naczelna

Redakcja

 • Anna Cuber
 • Paulina Peckiel
 • Tomasz Siergiej
 • Andrzej Stasiowski
 • Mira Suwała
 • Henryk Święcicki
 • Marzena Woźbińska

Stale współpracują

 • Tomasz Bagniewski
 • Marta Czernik
 • Paweł Gocłowski
 • Zbigniew Jaworski
 • Wiesław Adam Jończyk
 • Janusz Lawin
 • Ewa Jastrzębska
 • Jacek Kozik
 • Piotr Kozioł
 • Ireneusz Kozłowski
 • Dorota Lewczuk
 • Anna Pięta
 • Marta Siemieniuch
 • Jan Skoczylas
 • Monika Słowik
 • Hubert Szaszkiewicz
 • Krzysztof Szuster
 • Jarosław Szymoniak
 • rtm. Robert Woronowicz

Korekta

 • zespół redakcyjny

Opracowanie graficzne

 • Silvano

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania przeróbek i skrótów w nadesłanych artykułach, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie odpowiada za treść reklam.

W ostatnim numerze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi
Tofi Horses

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

1% dla SJ "Szarża"

Od Redakcji

W cieniu pandemii

By 30 marca 2020
Festiwal Jeździecki Baborówko 2020 odwołany
Pięciobój

Sport i wyścigi

Pięć w jednym

By 27 marca 2020
Na górę