Get Adobe Flash player

Zwalczanie pasożytów wewnętrznych u koni

Zbigniew Wróblewski

Pasożyty wewnętrzne u koni wywołują biegunki, anemię, postępującą utratę masy ciała, chudnięcie, kolki o ciężkim przebiegu, zmniejszenie ogólnej odporności, mogą sprzyjać rozwojowi innych chorób (C.O.P.D., rozdokokozy u źrebiąt) oraz wywołują zaburzenia rozwoju kośćca u młodych koni. Konie atakowane są przez ponad 60 gatunków pasożytów (pierwotniaki, przywry, tasiemce, nicienie, owady).

Tasiemce z rodzaju Anoplocephala

Dobrze utrzymane konie również są narażone na kontakt z formami inwazyjnymi pasożytów, a zagrożenie to znacznie wzrasta w okresie pastwiskowym. Istnieje również specyfika zakażeń pasożytniczych związana z wiekiem koni, porą roku, położeniem geograficznym. Schorzenia pasożytnicze należą do szczególnie niebezpiecznych, gdyż z reguły przebiegają bezobjawowo, a w przypadku wystąpienia objawów klinicznych są trudne do rozpoznania ze względu na swoją nieswoistość i powodują istotne problemy diagnostyczne. Natomiast wymagania koniom sportowym i rekreacyjnym dotyczą głównie doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej.
Pasożyty wewnętrzne mają cykle rozwojowe od jaja przez formy larwalne do postaci dorosłych i każda z tych form spełnia inną rolę w zakażeniu środowiska, koni i może być przyczyną wystąpienia objawów klinicznych (rys. 1 i 2). Wymaga to od właścicieli i hodowców koni znajomości podstawowej wiedzy na temat biologii pasożyta, zagrożeń dla koni oraz stworzenia właściwego programu odrobaczania dla każdej stajni.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage