Get Adobe Flash player

Znaczenie osteochondrozy

Jacek Łojek, Michał Laskowski

Osteochondroza zalicza się do tak zwanych ortopedycznych chorób wieku rozwojowego (DOD – developmental orthopedic disease). Pojęcie to obejmuje wszystkie problemy ortopedyczne młodych koni w krytycznym momencie ich rozwoju – w okresie intensywnego wzrostu.

Zakłócenia wzrostu mogą mieć różne podłoże, stąd termin jest niespecyficzny. Prócz osteochondrozy (OC) określanej także jako dyschondroplazja (DCP) i osteochondrosis dissecans (OCD), do grupy ortopedycznych chorób wieku rozwojowego należą także zapalenie nasad kości długich, deformacje kończyn (m.in. przykurcze ścięgien) i schorzenia kręgosłupa (tzw. Wobbler). Etiopatogeneza tych schorzeń nie jest jeszcze dokładnie poznana. Uważa się, że przyczyny tych schorzeń są wieloczynnikowe. Wśród najbardziej prawdopodobnych przyczyn wymienia się:

  • czynniki dziedziczne;
  • szybkie tempo wzrostu przy niezbilansowanym żywieniu;
  • złe położenie płodu w macicy klaczy, błędy w żywieniu klaczy matki;
  • zatrucia;
  • czynniki mechaniczne;
  • zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Wśród d ortopedycznych chorób wieku rozwojowego największe znaczenie gospodarcze ma osteochondroza, stanowiąc jeden z głównych problemów ekonomiki współczesnego rynku koni gorącokrwistych, eliminując je ze sportu lub ograniczając ich wykorzystanie (Ricard, 2004). Częstotliwość występowania osteochondrozy wynosi do 30% u różnych ras koni gorącokrwistych. Biorąc pod uwagę duże inwestycje niezbędne dla doprowadzenia konia do wysokiego wyczynu, kluczowym zagadnieniem staje się określenie, czy koń ma konstytucyjne zalety, pozwalające mu w dobrym zdrowiu realizować jego potencjał dzielności. Intensywna eksploatacja konia nie w pełni zdatnego (z przyczyn zdrowotnych) do wysokiego wyczynu to także kwestia niedostatku jego dobrostanu. Wydaje się, że przytoczone czynniki uzasadniają konieczność zapoznania się z tym schorzeniem hodowców koni wyczynowych, gdyż jest to nie tylko kwestia zdrowotności koni, ale także ich żywienia, rozwoju i późniejszego wykorzystania.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage