Get Adobe Flash player

Wystawy – aukcje ogierów zimnokrwistych w roku 2005

Marian Budzyński, Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz

Polska posiada liczące się w Europie pogłowie koni, dlatego też konieczne są ciągłe działania zmierzające do aktualizacji programów hodowlanych, zabezpieczających rodzimą produkcję materiału hodowlanego wszystkich polskich ras koni, stanowiących unikalną i cenną pulę genową.

Hodowla krajowa koni wiąże się ściśle z ich produkcją do celów utylitarnych. Ciągłe rugowanie koni z rolnictwa w wyniku coraz większej mechanizacji prac stwarza konieczność dostosowywania modelów rasowych, a także wzorców hodowlanych poszczególnych typów użytkowych do aktualnych potrzeb gospodarczych.

og. Meloman

Jednym z fundamentalnych działań hodowlanych jest coroczne organizowanie wystaw – aukcji ogierów polskiego konia zimnokrwistego. Również w roku 2005 odbyły się we wrześniu i październiku zorganizowane przez poszczególne wojewódzkie związki hodowców koni wystawy ogierów, połączone z ich jednoczesną sprzedażą. Zainteresowanie hodowlą koni zimnokrwistych było duże, o czym świadczyła frekwencja hodowców wystawiających ogiery, a także obecność licznych kupców oraz miłośników koni tej rasy, nie tylko z okolicznych, lecz także z odległych rejonów Polski. Jest już tradycją, że w dniu poprzedzającym wystawę można było oglądać wszystkie ogiery i dokonać wstępnych transakcji zakupu. Ten sposób dobijania targu pozwala na nabycie najlepszych koni (charakteryzujących się zarówno odpowiednim pokrojem, wymiarami, pochodzeniem, jak i maścią), a także daje gwarancję wystawcom, że znajdą kupców na swoje ogiery i nie będą zmuszeni wracać z nimi do domu.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage