Get Adobe Flash player

Warunki dopuszczenia ogiera do krycia naturalnego

Poniżej przedstawiamy wytyczne jakie musi spełnić właściciel ogiera uznanego aby ogier mógł kryć obce klacze.

Na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 207 poz. 1762) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071), aby dopuścić ogiera do rozrodu naturalnego należy uzyskać zgodę od Starosty powiatu, na którym ogier ma stacjonować. Decyzję o dopuszczeniu Starosta wystawia na wniosek właściciela ogiera, po dostarczeniu przez niego orzeczenia lekarsko – weterynaryjnego i pozytywnej opinii Okręgowego Związku Hodowców Koni.

Orzeczenie lekarsko – weterynaryjne wystawia lekarz weterynarii na podstawie przeprowadzonych badań (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2003 r. nr 11 poz. 121). Ogiery przebywające na punkcie kopulacyjnym powinny być raz do roku poddane następującym badaniom i testom diagnostycznym:

 1. Badanie ogólne
  1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego.
  2. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych:
   • nosacizna (serologicznie krew),
   • niedokrwistość zakaźna koni (serologicznie krew),
   • zaraza stadnicza (serologicznie krew).
 2. Badania szczegółowe
  1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):
   • moszna,
   • jądra i najądrza,
   • jama napletkowa prącia.
  2. Zachowanie (odruchy płciowe).
  3. Popęd płciowy (libido).

Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starosty o dopuszczeniu ogiera do rozrodu naturalnego, Okręgowy Związek Hodowców Koni wydaje właścicielowi ogiera bloczki pokryć.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli ogierów, wszelkie formalności związane z dopuszczeniem ogiera do rozrodu naturalnego załatwia, na wniosek właściciela, Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni.

Jednocześnie informujemy, że ogiery, które nie uzyskały dopuszczenia do rozrodu od Starosty, nie będą umieszczane w wykazach ogierów publikowanych w biuletynach Związku.

Właścicieli klaczy prosimy o sprawdzanie czy ogier, którym zamierzają pokryć klacz, posiada decyzję właściwego Starosty o dopuszczeniu do rozrodu naturalnego.

Źrebięta urodzone ze stanówki ogierami bez stosownych dopuszczeń nie będą opisane. Będzie to traktowane jak krycie ogierem „dzikim„.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage