Get Adobe Flash player

Urządzanie i pielęgnacja pastwisk dla koni

Paulina Martynuska

W wychowie koni kluczową rolę pełni pastwisko, które powinno zapewniać przestrzeń do biegania, kontakt z innymi końmi oraz dostęp do zielonej paszy przez cały sezon. Powinno ono być odpowiednio urządzone, przystosowane do specyficznych potrzeb tych zwierząt, innych od potrzeb na przykład krów czy owiec. W gospodarstwie o dużej kulturze pastwiska mogą zajmować całą powierzchnię użytków zielonych, a siano czy surowiec na kiszonki powinno się uzyskiwać z wykaszania nadmiarów zielonki, zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu pastwiskowego.

Ogrodzenie dopasowane do wzrostu koni

Udział pasz objętościowych i treściwych w żywieniu koni powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego zwierzęcia. Pasące się konie pobierają w ciągu godziny ok. 4 kg zielonki/szt., a wg Rogalskiego (1977) koń na pastwisku w ciągu dnia może zjeść od 30 do 50 kg. Zależy to od jakości pastwiska, długości wypasu oraz od masy ciała konia, typu użytkowego, rasy, a nawet cech osobniczych. W celu prawidłowego określenia potrzeb pokarmowych stada oraz ułożenia dawek pokarmowych można skonsultować się z doświadczonym zootechnikiem lub posłużyć się „Normami żywienia koni” (1997).
Na skład chemiczny i wartość pokarmową runi pastwiskowej bezpośredni wpływ ma skład botaniczny i strawność poszczególnych składników pokarmowych. Te dwa czynniki decydują także o wartości energetycznej paszy. Udział traw podnosi wartość energetyczną, rośliny motylkowate zwiększają ilość białka i składników mineralnych, zaś zioła poprawiają walory smakowe i wzbogacają ruń w mikroelementy.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage