Connect with us
  • fot. Aleksandra Kasińska - Hodowca i Jeździec fot. Aleksandra Kasińska - Hodowca i Jeździec

    Reportaż

    Tytany na start!

    By 12 lipca 2017

    W dniach 23-25 czerw­ca br. w nie­miec­kim Brück odby­ła się kolej­na 16 już, edy­cja wiel­kie­go świę­ta hodow­ców...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę