Get Adobe Flash player

Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji koni

Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Zenon Podstawski, Jarosław Łuszczyński

W ostatnich latach, a właściwie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, podejmuje się wiele działań o charakterze dostosowawczym do systemów funkcjonujących w krajach Unii, a szczególnie w zakresie unifikacji przepisów obowiązujących w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
Dotyczy to głównie obrotu zwierzętami na rynkach wewnętrznych i międzynarodowych, obrotu materiałem genetycznym czy też artykułami rolno–spożywczymi, co nastręcza wiele problemów. Na tle tych ogólnych zagadnień szczególne znaczenie dla hodowców oraz właścicieli koni ma określenie ich tożsamości. Każdy koń musi być wyposażony w odpowiednie dokumenty, analogicznie jak u ludzi dowód osobisty czy paszport. Zagadnienie identyfikacji zwierząt nie może być traktowane jako przymus, lecz jako konieczność, gdyż stanowi zawór bezpieczeństwa nie tylko w obrocie rynkowym, lecz także ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzkiego, które może być zagrożone poprzez szerzenie się chorób przenoszonych przez zwierzęta lub produkty od nich pochodzące.

Z tych względów Polski Związek Hodowców Koni, jako instytucja działająca na obszarze całego kraju i otaczająca troską wszystkie konie oraz dbająca o interes ich właścicieli, zagadnienie to podjęła jako główny, poza hodowlanym, cel swojego działania i zmierza konsekwentnie do jego realizacji. Jednak ówczesne władze stwierdziły, że skoro Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie prowadzić identyfikacji koni (w przeciwieństwie do identyfikacji innych gatunków zwierząt gospodarskich), to nie będą na ten cel również przyznawane środki finansowe. Tak się też stało, co w praktyce zmusiło związek do opracowania zasad, których ciężar w większości musieli ponosić hodowcy koni, choć czynił on wszelkie starania, aby koszty te obniżyć do koniecznego minimum.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage