Get Adobe Flash player

Spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH – Bruksela 2005

Dorota Lewczuk, Andrzej Stasiowski

Tegoroczne spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych odbyło się w Brukseli w dniach 2-4 grudnia 2005 roku. Polski Związek Hodowców Koni reprezentowany był przez Dyrektora PZHK Andrzeja Stasiowskiego i dr Dorotę Lewczuk.

Wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali także na odbywające się wcześniej 50-lecie belgijskiej księgi BWP oraz 10-lecie WBFSH. Ponieważ polscy delegaci nie uczestniczyli w tych uroczystościach, Polski Związek Hodowców Koni wysłał adresy okolicznościowe z pamiątkowymi medalami 110-lecia PZHK.

Pierwszym punktem spotkania WBFSH były zamknięte posiedzenia zarządu i komitetów wykonawczych WBFSH. Tego samego dnia odbywały się spotkania robocze wszystkich uczestników w następujących grupach tematycznych:

  • edukacja hodowców,
  • programy hodowlane,
  • marketing.

Spotkania te służyły wymianie poglądów i dyskusji dotyczących poszczególnych tematów w grupach przedstawicieli, którzy zapisywali się do pojedynczych grup. Takie spotkania organizowane były po raz pierwszy, uznano je za bardzo potrzebne, będą więc kontynuowane w przyszłości. Wszystkie grupy dyskusyjne spotkały się na podsumowaniu, na którym osoby prowadzące dyskusje w grupach przedstawiały najważniejsze omawiane punkty. Zwrócono szczególną uwagę na kształcenie własne hodowców, organizację szkoleń, podnoszenie wiedzy hodowlanej w zakresie doskonalenia hodowli i podwyższania jej konkurencyjności. Jednym z omawianych problemów było wprowadzanie prawa europejskiego. Niektóre kraje, np. Niemcy, wprowadzają wszystkie zarządzenia unijne od razu i mają z tym sporo problemów, natomiast inne nie zaczęły ich jeszcze wprowadzać. Taki stan powoduje powstawanie zamieszania w dokumentacji i certyfikatach hodowlanych.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na seminarium, które składało się z poniższych bloków tematycznych.

  • Interstallion – międzynarodowe szacowanie wartości hodowlanej koni sportowych;
  • Użycie koni pełnej krwi w populacjach koni półkrwi;
  • Nowe techniki hodowlane, możliwości i aspekty etyczne;
  • Możliwości badań DNA w hodowli koni.

Dorota Lewczuk
IGiHZ PAN Jastrzębiec
Andrzej Stasiowski
PZHK

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage