Connect with us

Hodowca i Jeździec / Rok XV Nr 3 (54) Lato 2017

Hodowca i Jeździec / Rok XV Nr 3 (54) Lato 2017

6,00 

Mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa, którzy korzystają z internetu, do obejrzenia nowej, gruntownie przebudowanej i hojnie wzbogaconej strony www.hij.com.pl.

Mam nadzieję, że raz odwiedzona, stanie się miejscem w sieci, które będziecie Państwo regularnie odwiedzać. Albowiem zupełnie zmieniliśmy formułę naszej strony internetowej. Niegdyś stanowiła jedynie zachętę do sięgnięcia po papierowe wydanie kwartalnika, dawała pojęcie o tematyce poruszanej w danym numerze i pozwalała zapoznać się z kilkoma artykułami. Nowa odsłona to portal, który będzie aktualizowany nawet codziennie. Będziemy pisać o wydarzeniach związanych z hodowlą koni i sportem jeździeckim na bieżąco, obiecujemy więcej relacji z wystaw, czempionatów, zawodów sportowych, imprez, szkoleń, pikników – teraz dysponujemy nieograniczoną ilością miejsca! Serdecznie zachęcam Państwa do wysyłania informacji i zaproszeń na wydarzenia, które organizujecie. Zarezerwowaliśmy także miejsce dla artystów i twórców na prezentacje ich prac. Na koniec zostawiłam sobie jeszcze jedną ważną wiadomość. Na stronie „Hodowcy i Jeźdźca” otworzyliśmy sklep internetowy, w którym można kupić elektroniczną wersję kwartalnika, i to nie tylko aktualne wydanie, ale również numery archiwalne z ostatnich dwóch lat.W niedalekiej przyszłości w sklepie będzie można nabyć także książki wydawane przez Polski Związek Hodowców Koni. Życząc Państwu przyjemnej lektury wydania letniego, nieustająco zapraszam do www.hij.com.pl.

Opis

W Numerze:

Reprint „Jeździec i Hodowca” nr 12 i 16, 1936 r.

 • Pracowity dwu­set­ny rok,  roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • Jubileuszowe mało­po­la­ki, Agnieszka Szymańska
 • Klacze zwy­cię­ża­ją w PŚ, Adam Jończyk
 • Kwalifikacje w nowej for­mu­le, Bogdan Kuchejda
 • Ekologia i eko­no­mia…, Grażyna Polak
 • Co by tu jesz­cze… pano­wie?”, Maciej Wyszomirski
 • HIF znów w Polsce, Alicja Kuśmierczak
 • Prestiż czy koniecz­ność?, Alicja Kuśmierczak
 • Arie Hamoen w Polsce, Anna Cuber
 • Koń sztum­ski wczo­raj, dzi­siaj… , Adam Jończyk
 • Dobro kul­tu­ry hodow­la­nej, Adam Jończyk
 • Po raz dru­gi na Podlasiu, 38 Marta Kowalczyk
 • Hucuły w Klikowej, Teresa Pracuch, Zenon Podstawski
 • Hodowla koni w Japonii, Marta Siemieniuch

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Czempionat wart naśla­do­wa­nia, Tomasz Bagniewski
 • Bielickie damy, Tomasz Bagniewski
 • Marzenia się speł­nia­ją, Teresa Pracuch
 • Hodowla i użyt­ko­wość, Adam Jończyk
 • Czas na start, Sebastian Kwoczała
 • Róg obfi­to­ści na Lubelszczyźnie, Pracownicy LZHK

KRONIKA,

 • Przed Derby 2017, Paweł Gocłowski
 • Strzegom 2017, Agnieszka Chmielińska
 • Najlepsze konie pol­skiej hodow­li, Ewa Jakubowska
 • Polskie konie na CAI3*, Justyna Kwiatek
 • Zanim kupisz konia…, Hubert Szaszkiewicz
 • Trening mło­dych koni,  Adam Jończyk
 • Odważnym szczę­ście sprzy­ja, Jan Skoczylas
 • Skąd się bio­rą mistrzo­wie, Marta Polaczek-Bigaj
 • O kopy­ta trze­ba dbać, Ryszard Kolstrung
 • Ciąża bliź­nia­cza, Marta Siemieniuch
 • Pole magne­tycz­ne w reha­bi­li­ta­cji, Ewa Jastrzębska, Martyna Józwowska, Anna Zdrojewska
 • Rzecz o koniach„kolorowych”, Jakub Cieślak, Łukasz Wodas, Mariusz Maćkowski
 • Odpowiedzialność wete­ry­na­rzy, Agnieszka Cwajna
 • Ubezpieczenie koni w ZT, Jacek Bernatowicz
 • Nasi magi­stro­wie, Iwona Janczarek
 • Polskie ara­by w bla­sku sław, Jerzy Milczarek
 • Miecz, wachlarz i koń samu­ra­ja, Beata Romanowicz
 • IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej, Ewa Jakubowska
 • Ogłoszenia drob­ne

KALENDARIUM

 

Na górę