Connect with us

Hodowca i Jeździec / Rok XV Nr 2 (53) Wiosna 2017

Hodowca i Jeździec / Rok XV Nr 2 (53) Wiosna 2017

6,00 

Pierwsza wiosenna jaskółka to nowy dział na łamach „Hodowcy i Jeźdźca” – Ogłoszenia drobne. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, udostępniamy efektywną formę reklamy, z której może skorzystać każdy. Nie ma w tym słowa przesady! Jeśli chcecie poinformować potencjalnych klientów o tym, co macie do zaoferowania, nie musicie znać się na przygotowaniu ogłoszeń w programach graficznych, nie musicie nawet szukać osób, które taki anons zrealizują. Wystarczy napisać kilka słów, dołączyć zdjęcie bądź logo i gotowe – my zrobimy resztę. Sprzedajecie konia, oferujecie stanówkę, macie na zbyciu sprzęt jeździecki, rolniczy, środek transportu, bryczkę, chcecie zareklamować swoje usługi – nasze łamy są dla Was.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 12 i 16, 1936

 

 • HODOWLA
  • Być konia­rzem…roz­ma­wia Ewa Jakubowska
  • Certyfikat war­to­ści hodow­la­nej kla­czy Dorota Lewczuk
  • Zmiany w pro­gra­mach - Agnieszka Szymańska
  • Dokąd idziesz, koniu hucul­ski? Władysław Mróz
  • Trzy lata Klikowskiej Ostoi - Zenon Podstawski
  • Złoty zakup dla Fundacji - Zenon Podstawski
  • Koń sokól­ski wczo­raj i dziś - Marta Kowalczyk
  • Kim jesteś, koniu… - Sylwester Zając
  • Kwalifikacje zim­no­krwi­stych - Marzena Woźbińska, Wiesław Niewiński
  • Zadania FPMK w 2016 r.
  • Szwedzki czem­pio­nat arde­nów - Andrzej Stasiowski
  • Warto roz­ma­wiać - Zenon Podstawski, Agnieszka Szymańska
  • Przy peł­nych try­bu­nach - Ewa Jakubowska
  • Bella Donna - Karolina Kaczmarek

 

 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Klacze pol­skie naj­lep­sze! - Tomasz Bagniewski
  • Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa - Karolina i Justyna Kubańskie
  • Ogiery na Partynicach - Beata Kapica
  • Hodowlane wybo­ry - Lidia Perek
  • Z kró­lew­skie­go nada­nia - Jacek Hebda
  • Dziewiąty już raz - Katarzyna Milbrat

 

 

 

 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Wyźrebienie i odchów - Marta Siemieniuch
  • Boski nek­tar czy codzien­ny pokarm? - Grażyna Polak
  • Piroplazmozy koni - Marta Siemieniuch
  • Moc ukry­ta w zio­łach - Marcin Różewicz

 

 • PORADNICTWO
  • Charakter czy tem­pe­ra­ment? - Mira Suwała
  • Prawne aspek­ty orga­ni­za­cji hodow­li koni - Agnieszka Cwajna i Anita Garnuszek

 

 • HISTORIA I SZTUKA
  • Jak zaczą­łem swo­ją przy­go­dę z WKKW, będąc 75+ - Jerzy Milczarek
  • Co na to koń? - Aleksandra Jaworowska
  • Rozważania nad sty­lem - Andrzej Novák-Zempliński

 

 

 • WYNIKI

 

 

Na górę