Get Adobe Flash player

Ogiery śląskie w Zakładzie Treningowym Książ w 2005 roku

Ewelina Cześnik

To nie była porywająca stawka, to była średniej jakości stawka 28 ogierów, które w 2005 roku weszły do hodowli koni rasy śląskiej. Ich średnia jakość dotyczyła tak pokroju, jak i użytkowości. Jednak stanowiły one dosyć wyrównaną grupę ogierów w śląskim typie rasowym ocenionym średnio na 13,9 pkt. Średnia bonitacji stawki 28 ogierów wyniosła 79,2 pkt.

Zwycięska trójka: ogiery Bulwar, Nimb i Izotop, wszystkie hodowli SO Książ i własności Ryszarda Szorca

Dzielność ogierów też oceniono jako średnią, bowiem nie wyłoniono ani jednego ogiera z oceną wybitną. Sześć ogierów osiągnęło ocenę b. dobrą, osiemnaście uzyskało ocenę dobrą, a cztery – dostateczną. Kondycję, pielęgnację i przygotowanie do próby ogierów oceniono pozytywnie.

Niepokój komisji wzbudził zbyt duży, w rodowodach koni zdających próbę, udział krwi importowanych przed laty do Polski ogierów: Glockner, Eliot, Enzian. Komisja zastanawia się nad ograniczeniem liczby ogierów, niosących krew tych „importów”, wprowadzanych do hodowli w następnych latach. Należy przypomnieć, że program hodowlany dla koni tej rasy zakłada potrzebę zachowania polskich rodowodów koni śląskich.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage