Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "Rok VI Nr 4 (19) 2008"

 • Od Redakcji

  Teraz Polskie Konie

  By 1 września 2008

  Andrzej Stasiowski, dyrek­tor biu­ra PZHK Szanow­ni Państwo, Teraz Polskie Konie - to hasło akcji, w ramach któ­rej zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy...

 • Zdrowie i weterynaria

  Wolne rod­ni­ki w wysił­ku koni

  By 1 września 2008

  Agnieszka Kowalska Intensywny wysi­łek fizycz­ny sta­no­wi jed­ną z głów­nych przy­czyn powsta­wa­nia w orga­ni­zmie wol­nych rod­ni­ków. Powstaje ich tym...

 • Hodowla

  Czempionatowy test skocz­ków

  By 1 września 2008

  Michał Wierusz-Kowalski 17. edy­cja Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem mini­stra rol­nic­twa...

 • Hodowla

  Urok dobrej Fabuły

  By 1 września 2008

  Janusz Lawin Na tego­rocz­nym czem­pio­na­cie koni rasy ślą­skiej praw­dzi­we emo­cje roz­go­rza­ły w momen­cie, gdy naj­lep­sze trzy kla­cze,...

 • Hodowla

  Święto koni zim­no­krwi­stych

  By 1 września 2008

  dr inż. Ewa Jastrzębska Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM Olsztyn VII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski...

 • Hodowla

  Ocalić gru­ba­sy dla potom­nych

  By 1 września 2008

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski O szan­sach i zagro­że­niach ist­nie­nia pol­skich koni zim­no­krwi­stych mówi Wiesław Niewiński - kie­row­nik Wojewódzkiego...

 • Od Redakcji

  Szanowni Państwo

  By 1 września 2008

  Andrzej Stasiowski, dyrek­tor biu­ra PZHK Teraz Polskie Konie - to hasło akcji, w ramach któ­rej zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w tym...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę