Get Adobe Flash player

Nematodozy koni. Choroby pasożytnicze wywoływane przez robaki obłe, cz.1

Grzegorz Nowak

[…] Na skutek usadowienia się wnętrzaków młodocianych postaci w jakimkolwiek narządzie, lub innej części ciała, prawidłowy bieg życia zostaje naruszony, wywiązuje się stan chorobowy ogólny, albo też danego narządu, czyli powstaje choroba – nosząca nazwę wspólną z nazwą danego pasożyta.

„Poradnik Weterynaryjny” Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych;
pisownia oryginalna z II wydania, Warszawa 1922.

Inwazje pasożytnicze wywołane przez robaki obłe (obleńce), to bardzo poważny problem w hodowli i utrzymaniu koni. Z reguły też, podobnie jak wiele innych zagadnień zdrowotnych u tego gatunku zwierząt, całkowicie lekceważony. I to jest pierwszy błąd, albowiem koniowate są szczególnie wrażliwe na inwazje pasożytnicze, a w pierwszym rzędzie na nematodozy, czyli zarażenia obleńcami. Większość nicieni występujących u koni rozwija się na drodze skomplikowanych przemian, licznych stadiów rozwojowych i agresywnych migracji form larwalnych we wnętrzu organizmu zwierzęcego. Brak świadomości, co do potencjalnych następstw nieleczonych nematodoz, to błąd drugi.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest mnogość gatunków obleńców występujących u koni, oraz fakt, iż niebezpieczeństwo zarażenia dotyczy zarówno źrebiąt, jak i zwierząt starszych.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage