Get Adobe Flash player

Moralność w jeździectwie niejedno ma imię

Zofia Żukowska

Spotkanie „Rodziny Jeździeckiej” nasuwa szersze refleksje na temat istoty rodziny w czasach współczesnych i jej funkcji. W rozwijającej się cywilizacji rodzina jest szczególnie pielęgnowana. Jej rola wzrasta, a nie maleje. To właśnie rodzina integruje najbliższych, troszczy się o ich bezpieczeństwo, stara się zapewnić warunki rozwoju i życia jej członkom, uczy komunikowania społecznego w klimacie wzajemnego zaufania i szacunku, wzajemnego wysłuchania prezentowanych racji i refleksji, zanim dojdzie do ocen.

I tu proponuję pierwszy temat do refleksji dla członków „Rodziny Jeździeckiej”: czy ja wszystko zrobiłem, aby taką była „Rodzina Jeździecka”? A co mógłbym w świetle tych refleksji jeszcze uczynić, jeśli identyfikuję się z tą rodziną?
Przyjrzyjmy się teraz funkcjom rodziny współczesnej i odnieśmy je do „Rodziny Jeździeckiej”.
Pierwsza z nich to funkcja biologiczna. Co ona dla nas oznacza? Potrzebę troski o właściwe warunki dla rozwoju hodowli koni w Polsce. Jest to integralna część sportu jeździeckiego.
Druga to funkcja kształcąco-wychowawcza – dotyczy z jednej strony troski o ukształtowanie konia do wybranych konkurencji w jeździectwie, a z drugiej strony wychowania jeźdźca. Funkcja ta obejmuje i inne sektory sportu jeździeckiego, takie jak wychowanie kadry sędziów i organizatorów tego sportu, współpraca z lekarzami i żywieniowcami, wreszcie ze sponsorami i mass mediami.
Trzecia funkcja – ekonomiczna – ma zapewnić możliwość godnej realizacji dwóch wcześniejszych w klimacie odpowiedzialności za los i rozwój „Rodziny Jeździeckiej”.
Rodzi się tu kolejny temat do refleksji dla tych, którzy czują się członkami „Rodziny Jeździeckiej”: która z tych funkcji wymaga z naszej strony szczególnej uwagi i pielęgnacji? W rozwoju której z nich widzę możliwość swojego twórczego udziału?

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage