Get Adobe Flash player

Konie na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Ewa Jastrzębska

W dniach 24-25 czerwca 2006 r. na rozległym, idealnie nadającym się do organizacji wystaw terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizowano XIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Impreza ta ma charakter wystawienniczo–szkoleniowy, inicjuje i promuje postęp w hodowli zwierząt, a także prezentuje najnowsze technologie. Wystawa oraz imprezy jej towarzyszące są okazją do oceny osiągnięć w hodowli, produkcji oraz w przetwórstwie. Ubiegłoroczna wystawa zyskała tytuł TARGOWEGO LIDERA 2005. Na tak zaszczytne miano złożyła się wysoka liczba uczestniczących hodowców, sympatyków i miłośników zwierząt oraz firm pracujących na rzecz rolnictwa.

Czempion w grupie ogierów zimnokrwistych - ASTORAN, hod. W. Harbaszewski

Podczas tegorocznej wystawy spotkali się hodowcy i miłośnicy polskich koni zimnokrwistych oraz polskich koni szlachetnych półkrwi. Konie zostały poddane ocenie komisyjnej pod przewodnictwem Marka Niewińskiego – specjalisty z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni (WZHK) w Białymstoku oraz Jerzego Gawareckiego – dyrektora Stada Ogierów w Kętrzynie i Wiesława Niewińskiego – kierownika WZHK. Klacze i ogiery zostały ocenione oddzielnie w grupach płciowych w obrębie każdej wystawianej rasy. Stawkę przedstawianych zwierząt oceniano według zasad obowiązujących na wystawach koni, biorąc pod uwagę: typ (maksymalnie 10 pkt.), pokrój (10 pkt.), ruch: stęp i kłus (przy ocenie polskich koni zimnokrwistych maksymalnie 10 pkt., a polskich koni szlachetnych półkrwi − 20 pkt.) oraz kondycję, pielęgnację, przygotowanie konia do wystawy i sposób prezentacji (niezależnie od rasy maksymalnie 10 pkt).

Komisja oceniła łącznie 19 koni w dwóch grupach rasowych.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage