Get Adobe Flash player

Interstallion – doskonalenie koni sportowych

Dorota Lewczuk

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli WBFSH na seminarium grupy roboczej

W dniach od 5 do 6 września 2005 roku odbyło się spotkanie 31 uczestników z 12 krajów, reprezentujących 14 ksiąg stadnych Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych oraz przedstawicieli EU i FEI. Celem spotkania było zapoznanie zebranych z osiągnięciami i problemami, jakie napotyka grupa robocza Interstallion, zajmująca się szacowaniem wartości hodowlanej koni, a zorganizowana przy Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH), przy współpracy Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP) i Międzynarodowego Komitetu Rejestracji Danych o Zwierzętach (ICAR).

Referaty wstępne zostały przedstawione przez przewodniczącego grupy roboczej Interstallion prof. J. Philipssona ze Szwecji oraz prof. E. Brunsa i dr. L.Christmanna z Niemiec. Wprowadzenie do zagadnień dotyczących „Interstallionu” wygłosił prof. J. Philipsson, który podkreślił udział niemieckiej federacji jeździeckiej w organizacji pierwszego seminarium.

Dostarczenie obiektywnej informacji o ogierach jest podstawowym zadaniem stojącym przed Interstallionem w związku ze zwiększoną w ciągu ostatnich lat wymianą materiału genetycznego. Obecnie ogólną praktyką ksiąg stadnych jest zarówno zmiana nazw koni, jak i ich numerów. Wyniki sportowe nie zawierają danych rodowodowych, co wielokrotnie powoduje utratę informacji o koniach. Rozwiązanie tego problemu wydaje się tym istotniejsze, że księgi stadne są ze sobą bardzo powiązane. Szczególnie widoczny jest wpływ hodowli niemieckiej. W Holandii na 195 ogierów 35 pochodzi z hodowli niemieckiej, w Szwecji na 83 – 54, w Danii na 102 – 51. Najmniej koni hodowli niemieckiej używanych jest we Francji (na 765 – 31) i w Irlandii (na 200 – 11). Konie francuskie najszerzej używane są w Holandii (na 195 – 10) i w Irlandii (na 200 – 10).

W latach 2001-2004 przeanalizowano zarówno cele hodowlane różnych związków rasowych, jak i definicje celów. Analiza ta przeprowadzona została na podstawie 16 ksiąg stadnych: szwedzkiej, holenderskich, belgijskich, duńskich, irlandzkiej, francuskiej i większości niemieckich. Analiza systemów testowania wykazała, że odziedziczalność testów (prób dzielności) młodych koni jest znacząca i najwyższa w testach specjalnie do tego celu utworzonych, niezależnie od długości testu. Stwierdzono wysokie korelacje genetyczne pomiędzy wynikami testów młodych koni a wynikami zawodów dorosłych osobników.

Następnym problemem do rozwiązania są oceny wartości genetycznej koni dokonywane za pomocą metody statystycznej BLUP – Animal Model. W różnych krajach indeksy te publikowane są w różnych skalach i przy użyciu różnych odchyleń standardowych, co powoduje, że indeksy te są nieporównywalne między krajami. Interstallion pracuje nad rekomendacjami dla ksiąg WBFSH. Następnym problemem, którym zajmuje się Interstallion jest współpraca z FEI, polegająca na zbieraniu danych i kompletowaniu rodowodów. Celem projektu jest utworzenie powszechnej bazy danych sportowych dla wszystkich zawodów międzynarodowych z linkami do krajowych baz danych. Najnowszą działalnością Interstallion jest tworzenie nowych zasad rankingów, które będą bardziej odzwierciedlać jakość materiału hodowlanego niż obecnie stosowany system, który uzależniony jest zbyt mocno od wielkości księgi i rodzaju branych pod uwagę zawodów.

Dorota Lewczuk
IGiHZ PAN Jastrzębiec

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage