Get Adobe Flash player

Higiena środowiska hodowlanego

Joanna Ignor

Wartość użytkowa i hodowlana koni zależna jest zarówno od czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Chociaż potencjał genetyczny danego konia wynika z zaplanowanej i konsekwentnej pracy hodowlanej, musi być dla niego zapewnione odpowiednie środowisko. Podstawowymi czynnikami środowiska wpływającymi na konie są warunki klimatyczne oraz żywienie i system utrzymania. Za dwa ostatnie czynniki odpowiedzialność ponosi człowiek. Dobór odpowiedniego systemu wychowu oraz stworzenie koniom możliwości zaspokojenia naturalnych potrzeb należą do najważniejszych obowiązków świadomego hodowcy czy użytkownika.

Zagadnienie prawidłowego żywienia koni hodowlanych nie jest tematem niniejszego artykułu, zastanówmy się jednak nad stworzeniem i utrzymaniem optymalnych warunków stajennych na przednówku wiosny.
Każda dobrze zaprojektowana stajnia hodowlana umożliwia utrzymanie klaczy ze źrebiętami, młodzieży oraz jednego lub kilku ogierów w dobrym zdrowiu i kondycji. Nie może również zabraknąć odpowiednich okólników i oczywiście pastwisk, które, między innymi, zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój młodych koni, gdyż klacze ze źrebiętami większą część roku spędzają właśnie na pastwiskach.
Wiosna dla hodowcy jest okresem wzmożonych, kompleksowych prac porządkowych. Trwa sezon wyźrebień i do tej pory klacze pozostawały w stajniach, korzystając jedynie z wybiegów przystajennych. Jest to więc najlepszy czas dla odpowiedniej pielęgnacji pastwisk przed sezonem.
Jak wiadomo, najlepszą metodą użytkowania pastwiska jest przemienność wypasu na wydzielonych kwaterach. Aby konie mogły maksymalnie skorzystać z runi pastwiskowej, musi ona zawierać odpowiednie mieszanki traw, m.in. wiechlinę łąkową, kostrzewę łąkową, rajgras angielski, tymotkę, wyczyniec łąkowy, a także rośliny motylkowe – lucernę i koniczynę białą, oraz około 3% ziół. Od końca października do końca lutego trzeba zadbać o należyte nawożenie pastwisk nawozami zawierającymi fosfor, potas i azot. Wskazane jest również wapniowanie i ewentualne zasilanie próchnicą. Na rynku oferowanych jest wiele gotowych mieszanek nawozów sztucznych zawierających, oprócz głównych składników, także wapń i mikroelementy.
Prawidłowe zagospodarowanie i pielęgnacja pastwisk zapobiega występowaniu szkodliwych roślin w runi, jak na przykład jaskra, skrzypu, zimowita, ostów czy pokrzyw.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage