Connect with us
Moszna Rekrutacja Hodowca i Jeździec Moszna Rekrutacja Hodowca i Jeździec

Ze świa­ta

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je Głównego spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni

By 30 sierpnia 2017

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je oso­by na stanowisko Główny spe­cja­li­sta ds. hodow­li koni

Paweł Warszawski - fot. W. Zabłocka - Hodowca i Jeździec Paweł Warszawski - fot. W. Zabłocka - Hodowca i Jeździec

Ze świa­ta

Aukcja koni spor­to­wych pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017

By 21 września 2017

Na liście aukcyj­nej zna­la­zło się 12 koni spor­to­wych z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i wszech­stron­ne­go kon­kur­su konia...

Więcej
Na górę