Connect with us

Hodowca i Jeździec

Moszna Rekrutacja Hodowca i Jeździec Moszna Rekrutacja Hodowca i Jeździec

Ze świa­ta

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je Głównego spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni

By 30 sierpnia 2017

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je oso­by na sta­no­wi­sko Główny spe­cja­li­sta ds. hodow­li koni

Ze świa­ta

Gwiazdy na CAVALIADA Poznań 2017

By 16 listopada 2017

Po raz kolej­ny Cavaliada w Poznaniu bije rekor­dy popu­lar­no­ści. Do zawo­dów w ran­dze CSI3* z ponad 200 chęt­nych przy­ję­tych...

Więcej
Na górę