Connect with us

Hodowca i Jeździec

autor M.Sieradzan autor M.Sieradzan

Zaproszenia

Czempionat w sko­kach luzem zastą­pi Aukcję Polskich Koni Sportowych

By 17 października 2017

Z powo­du zbyt małej licz­by zgło­szeń Aukcja „Teraz Polskie Konie” w tym roku nie odbę­dzie się.

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę