Connect with us

Wywiad

Wyścigi kon­ne są jak teatr!

By 13 października 2017

roz­ma­wia Ewa Jakubowska Już ponad trzy deka­dy komen­tu­je goni­twy na war­szaw­skim Służewcu. ANDRZEJ SZYDLIK, cho­dzą­ca histo­ria...

Więcej

W ostat­nim numerze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę