Connect with us

Wywiad

Być konia­rzem…

By 24 kwietnia 2017

Z Wandą Wąsowską, Jarosławem Wierzchowskim i Adamem Grzegorzewskim – przed­sta­wi­cie­la­mi trzech poko­leń konia­rzy, o sza­cun­ku dla koni, potrze­bie rozu­mie­nia...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę