Connect with us
fot. Paulina Peckiel - Hodowca i Jeździec fot. Paulina Peckiel - Hodowca i Jeździec

Wyniki

Rafał Wojtacha - Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

By 31 sierpnia 2017

XXXIII Mistrzostwa Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wygrał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni gospo­darz tych...

Więcej
Na górę