Connect with us

Wyniki

Paweł Spisak został Mistrzem Polski Seniorów WKKW 2017

By 3 lipca 2017

Zakończył się 10. Festiwal Jeździecki Baborówko, któ­ry wyło­nił tego­rocz­ne­go Mistrza Polski Seniorów WKKW. W ramach zawo­dów roze­gra­no...

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę