Get Adobe Flash player

Sprawozdania

Dokąd zmierzamy?

Tomasz Mossakowski

W poniedziałek 18 maja odbył się zjazd sprawozdawczy PZJ. Nietypowy dzień tygodnia był skutkiem uchwały poprzedniego, jesiennego zjazdu, który zdecydował, że jeśli ma omawiać i zatwierdzać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, to powinien to robić tak szybko jak się da. Ta decyzja spowodowała, że zjazdy będą się odbywały w trakcie sezonu, gdy wielu delegatów może mieć zajęty weekend. Czytaj dalej »

Działań i finansów ciąg dalszy

Paulina Peckiel, Katarzyna Izak

Stali czytelnicy „Hodowcy i Jeźdźca” wiedzą, że w jednym z ubiegłorocznych numerów pojawił się tekst dotyczący przepływów finansowych między Polskim Związkiem Hodowców Koni, okręgowymi związkami a hodowcami i właścicielami koni. Być może treści w nim zawarte były dla niektórych zaskoczeniem, w końcu padło wiele konkretnych kwot, o których dżentelmeni zazwyczaj publicznie nie rozmawiają. Czytaj dalej »

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Andrzej Stasiowski

Za nami kolejny Walny Zjazd PZHK. Zjazd nietypowy, bo jednodniowy, a przecież można by powiedzieć, że dwudniowe zjazdy wyborcze to już tradycja. Oczywiście były obawy, że nie będziemy w stanie tak bogatego programu – a przede wszystkim wyborów nowych władz – przeprowadzić w tak krótkim czasie, ale udało się. Czytaj dalej »

Prace Zarządu i Prezydium Zarządu PZHK w pierwszym półroczu 2012 r.

Andrzej Stasiowski

24 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium w Warszawie

W czasie obrad dyskutowano nad projektem strategii rozwoju PZHK. Podkreślano, że do tego dokumentu muszą zostać załączone strategie rozwoju i promocji poszczególnych ras koni, dla których prowadzimy księgi. Do tworzenia takich strategii należy zaprosić związki rasowe oraz odbiorców – użytkowników koni. Ważne jest również, aby w strategii podkreślić konieczność zmian w strukturze Związku i większe otwarcie na współpracę z innymi organizacjami hodowców i użytkowników koni oraz konieczność działań na rzecz integracji środowiska hodowlanego i jeździeckiego w kraju. Czytaj dalej »

Pół roku za nami

– sprawozdanie z prac zarządu PZHK w 2011 roku

tekst: Andrzej Stasiowski

W pierwszej połowie 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZHK (w Chełmie) oraz dwa posiedzenia Prezydium PZHK (w Warszawie). Najważniejszym tematem podejmowanym na tych spotkaniach, niezwykle istotnym z punktu widzenia przyszłości całej organizacji, było utworzenie związkowego stada ogierów, zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK. Czytaj dalej »

Wnioski przyjęte przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.

  1. Opracować wariantowy plan finansowania działalności Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2007-2013, na podstawie planów OZHK/WZHK Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2004-2005

Dwa ostatnie lata w działalności Polskiego Związku Hodowców Koni i okręgowych/wojewódzkich związków hodowców to okres ciężkiej pracy, związanej z identyfikacją koni. Czytaj dalej »

Sprawozdanie z prac Zarządu w 2005 r

Ostatnie sprawozdanie z prac władz statutowych PZHK ukazało się w piątym numerze naszego kwartalnika, dlatego z pewnym opóźnieniem, za które przepraszamy, przedstawiamy naszym Czytelnikom sprawozdanie z działalności w 2005 r. Czytaj dalej »

XXIII Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni

W dniach 17 – 18 maja 2004 r. odbył się w Warszawie XXIII Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni. Zjazd cieszył się dużą frekwencją zarówno wśród uczestników pełniących funkcje w ramach struktur PZHK, jak też zaproszonych gości. Czytaj dalej »Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage