Connect with us

Patronaty

Wszystko goto­we na Święto Konia Arabskiego

By 11 sierpnia 2017

Teren Stadniny Koni Janów Podlaski jest już goto­wy na roz­po­czy­na­ją­ce się Święto Konia Arabskiego, jed­no z naj­waż­niej­szych...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę