Connect with us

Patronaty

XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

By 1 czerwca 2017

W dniu 28 maja 2017 roku na pla­cu przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie odby­ły się XIV Otwarte...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę