Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kronika

Zmarł Marian Kowalczyk - nestor pol­skie­go jeź­dziec­twa

By 29 sierpnia 2017

Wszechstronny jeź­dziec, któ­ry star­to­wał we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW i wol­ty­żer­ce). Trener Kadry Narodowej, pod...

Więcej
Na górę