Get Adobe Flash player

Ciąża i poród u klaczy

Anna Nowicka-Posłuszna

Wyniki rozrodu określają możliwości remontu stada, a więc prowadzenie selekcji na odpowiednim poziomie. Liczba uzyskiwanych źrebiąt wpływa na końcowy efekt ekonomiczny ośrodka hodowlanego, który ponosi koszty związane z utrzymaniem matki, a otrzymany przychówek jest często jedyną rekompensatą tych nakładów.

Na wyniki rozrodu wpływa wiele czynników, które można podzielić na:

  • genetyczne, m.in. wrodzone nieprawidłowości układu rozrodczego; choroby dziedziczne, wpływające na obniżenie wskaźników rozrodu (np. anomalie chromosomowe); umaszczenie i czynniki konstytucyjne; rasa oraz „nasycenie rodowodu” przodkami koni ras o obniżonych zdolnościach rozrodczych; wysoki współczynnik chowu w pokrewieństwie itp.;
  • pozagenetyczne, do których zaliczyć można m.in. klimat (temperatura powietrza i związane z tym nasłonecznienie), żywienie, zoohigieniczne warunki pomieszczeń, pastwiska i okólniki, obciążenia treningowe (kariera wyścigowa lub sportowa), zdrowie i kondycja klaczy oraz ogiera, choroby obniżające wskaźniki rozrodu, sposób i częstotliwość przeprowadzania prób klaczy oraz ocena rozwoju pęcherzyka Graafa, opieka lekarza weterynarii i tzw.czynnik ludzki (opieka, nadzór).

Efektywność rozrodczą stada klaczy określić można, używając znanych wskaźników (%):

  • źrebności (możliwości zaźrebiania klaczy): liczba zaźrebionych klaczy/liczbę klaczy krytych;
  • płodności (zdolność klaczy do wydania potomstwa): liczba źrebiąt żywo urodzonych/liczbę pokrytych klaczy;
  • plenności (ocena możliwości odchowu źrebiąt przez klacz oraz warunków wychowu): liczba odsadzonych źrebiąt/liczbę pokrytych klaczy;
  • strat ciąż: resorpcje, poronienia, martwe urodzenia/liczbę pokrytych klaczy.

Jest to fragment artykułu, aby przeczytać pełny tekst zapraszamy do zakupu kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośrednictwem prenumeraty oraz w wybranych sklepach jeździeckich.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage