Get Adobe Flash player

Rok IV Nr 1 (8) Zima 2006

Przekazujemy Państwu nowy numer „Hodowcy i Jeźdźca” poświęcony w części nadchodzącemu sezonowi rozpłodowemu. Jest to czas największych emocji, wyborów, rozterek, czas podejmowania decyzji, których skutki będziemy mogli ocenić najszybciej za 11 miesięcy.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zależy od wcześniejszego i właściwego przygotowania zwierząt do rozrodu. Często nieświadomie zakłócamy biologię, dziwiąc się później, że nie ma oczekiwanych efektów.
Niewiedza przedkłada się na niezadowolenie, irytację i szukanie winnych. Wszystkiego tego można uniknąć mając świadomość niezbędnych działań.
Nie zaszkodzi dokładnie zapoznać się z treścią artykułów, mimo że wydają się nam oczywiste.
Nasze życie się wyspecjalizowało. Wiele zdobyczy nauki i praktyki hodowlanej uznaliśmy za tak oczywiste, że nasze potrzeby mierzymy inaczej. Nieraz bardzo wysoko. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie zawsze jesteśmy przygotowani aby sprostać wyzwaniom, które sobie sami stawiamy.
Dzisiejsza Polska to kraj szybko rozwijający się, z rosnącą gospodarką, kraj ambitnych ludzi, którzy chcą dorównać najlepszym. Również w hodowli koni.
Wiele można osiągnąć na polu hodowlanym, mając w sobie trochę pokory do rzeczywistości i nie zaniedbując systematycznej edukacji. Również tej edukacji zaczerpniętej z łamów „Hodowcy i Jeźdźca”.

Życząc postępu w hodowli
Andrzej Sarnowski

W numerze:

Hodowca i Jeździec Rok IV, nr 1 (8) 2006

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • email: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redaktor naczelny: Andrzej Saranowski • sekretarz redakcji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage