Get Adobe Flash player

Rok V Nr 3 (14) Lato 2007

Kolejny sezon hodowlany dobiega końca. Za nami Mistrzostwa Polski Młodych Koni w czterech dyscyplinach jeździeckich oraz ogólnopolskie czempionaty hodowlane, po raz pierwszy zorganizowane w jednym roku dla wszystkich siedmiu ras koni, dla których PZHK prowadzi księgi hodowlane. Imprezy, w organizacje których zaangażowane są związki hodowców koni oraz stada ogierów. Stada ogierów, które za moment mogą przestać istnieć, gdyż w zaciszach gabinetów urzędnicy Agencji Nieruchomości Rolnych przygotowują kolejny projekt restrukturyzacji jednostek zarządzanych przez tę instytucję. Po raz pierwszy projekt ten przedstawiono środowisku hodowców i użytkowników koni na spotkaniu zorganizowanym na prośbę Polskiego Związku Hodowców Koni przez Ministra Rolnictwa w dniu 23 sierpnia br. I cóż się okazało?! Nihil novi sub sole. Agencja z uporem maniaka realizuje swój projekt likwidacji większości stad ogierów w Polsce. Trzy lata temu przekonywała nas, że jedynym sposobem na uratowanie stad ogierów jest zgrupowanie ich w cztery spółki prawa handlowego. Mimo, że PZHK próbował tłumaczyć, iż taka struktura będzie niewydolna, a dodatkowo po 1 maja 2007r. nie będzie możliwości utrzymania pomocy państwa dla stad ogierów, Agencja pozostała głucha na nasze argumenty i wdrożyła swój plan. Teraz decydenci przyznają, że obecna struktura stad ogierów jest z ekonomicznego punktu widzenia nieefektywna i dlatego proponują ich połączenie w jedną spółkę, a docelowo wyłączenie z niej 6 obiektów i przekazanie samorządowi, a w przypadku braku zainteresowania sprzedaż. Polski Związek Hodowców Koni, wspólnie z Polskim Związkiem Jeździeckim i Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria usiłuje przekonać Ministra Rolnictwa, że w kraju takim, jak Polska jest miejsce dla większości funkcjonujących obecnie stad ogierów. Czy nasz głos zostanie dosłyszany przez rządzących? Mamy nadzieję, że jednak tak…
I na koniec dobra wiadomość. Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik zgodził się objąć patronat nad kolejną konferencją z cyklu „Hodowla koni i jeździectwo jako szansa dla Polski”. Tytuł tej konferencji „Konie to zdrowie i radość”, miejsce – Warszawa, termin – przełom listopada i grudnia A.D. 2007.

Andrzej Stasiowski

W numerze:

Hodowca i Jeździec Rok V, nr 3 (14) 2007

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekretarz redakcji: dr Michał Wierusz-Kowalski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage