Get Adobe Flash player

Rok V Nr 2 (13) Wiosna 2007

Ten rok oraz następny są wyjątkowe dla polskiego jeździectwa, a także hodowli. Na przełomie sierpnia i września na terenie ośrodka „Warka Sielanka” rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. A już w następnym sezonie kolejny polski ośrodek za zgodą Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej – FEI zorganizuje Mistrzostwa Świata także w powożeniu – z tym, że w singlach.
Właśnie w dyscyplinie powożenia nasi zawodnicy od lat zdobywali i wciąż zdobywają medale na zawodach najwyższej rangi, zarówno w klasyfikacji zespołowej, jak i indywidualnej. Jan Waga, właściciel „Warki Sielanki” i główny organizator tegorocznych MŚ, w wywiadzie dla HiJ mówi, iż warto, aby te zawody stały się ponadnarodowym świętem nie tylko naszego sportu zaprzęgowego, lecz także całego jeździectwa. Należy te MŚ wykorzystać zarówno do promocji polskiego jeździectwa, jak i polskiej hodowli koni. Jest to niewątpliwe słuszne założenie. Na pewno trzeba rozpocząć promowanie naszych koni, może właśnie te mistrzostwa będą początkiem prawdziwej kampanii reklamowej koni polskiej hodowli?
Jednym z przedsięwzięć mających na celu zwrócenie uwagi na polskie rasy koni jest ufundowanie przez Polski Związek Hodowców Koni nagrody w wysokości 1000 euro (sic!). Nagroda ta przypadnie najlepszemu powożącemu końmi polskiej hodowli na tych MŚ, bez względu na to czy będzie on z Polski, czy np. z Francji. Podczas tych mistrzostw PZHK będzie miał swoje stoisko informacyjne, chcemy również wydać specjalny dodatek w wersji polsko-angielskiej na temat hodowli koni półkrwi w Polsce oraz powożenia.
Niewątpliwie interesującym materiałem w tym numerze jest kolejny wywiad, z Przewodniczącym Komisji Powożenia przy PZJ – Jackiem Gałczyńskim. Przedstawia on zasady kwalifikacji polskich zawodników do MŚ, a także marzy o medalu lub medalach…
A z pewnością ma do tego podstawy, mając na uwadze nasze osiągnięcia w tej dyscyplinie, jakość koni i zawodników oraz sprzyjający fakt, iż te mistrzostwa odbywają się na naszym terenie.
Jednak PZHK uczestniczy w tym sezonie nie tylko w tej imprezie. Sierpniowy Międzynarodowy Czempionat Koni Huculskich, który odbędzie się na terenie pięknego stada ogierów w Klikowej jest spotkaniem hodowlanym, za które także jesteśmy współodpowiedzialni. Rasa koni huculskich jest u nas coraz bardziej popularna, a świadczy o tym zarówno ciągły wzrost liczby tych koni, jak i hodowców zajmujących się tą rasą. Polska jest krajem o największej liczbie klaczy matek huculskich w Europie i m.in. z tego powodu otrzymaliśmy prawo do prowadzenia tzw. księgi pochodzenia. Dla nas oznacza to odpowiedzialność za losy tej rasy nie tylko w Polsce, lecz i w krajach zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF).
Zapraszamy Czytelników na wszystkie imprezy hodowlane organizowane w sezonie 2007, ale na te dwie w szczególności. Kibicujmy polskim koniom oraz naszym zawodnikom!

Redakcja HiJ

W numerze:

Hodowca i Jeździec Rok V, nr 2 (13) 2007

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekretarz redakcji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Ardruk

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage